Jdi na obsah Jdi na menu
 


Složení cílové skupiny

Projekt Hrátky se zvířátky je zaměřen na edukaci dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) ve věku od 3 do 21 let v oblasti environmentální výchovy. 

V prvotní fázi realizace projektu jsme proto oslovovali specializovaná zařízení, která věnují svou péči dětem a mládeži s různými typy postižení a to jak se zdravotním, tak také se sociálním handicapem. Na základě předkládané nabídky byla navázána spolupráce s organizacemi sídlícími na území Ústeckého kraje, přičemž počet nízkoprahových zařízení, které se věnují volnočasovým aktivitám pro děti a mládež, je téměř roven počtu zařízení školských.

Na základě spolupráce pak v těchto organizacích proběhl screening cílové skupiny, díky kterému jsme mohli sestavit celkový přehled složení klientely podle věku, pohlaví a typu postižení.

Čísla uvedená v tabulce (viz zde) jsou samozřejmě spíše orientační, neboť složení klientely se může z různých důvodů během realizace projektu měnit, ovšem jedná se o plánovaný předpoklad struktury cílové skupiny.

 

 

Projekt Hrátky se zvířátky, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.07/04.0013,

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

a státním rozpočtem České republiky.

 logo-op-vk.jpg